Usługa mycia zewnętrznego pojazdów RZGW w Bydgoszczy i jednostek organizacyjnych - powtórzenie procedury

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-071 Bydgoszcz, Adama Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. +48 (52) 33 91 100 , fax. +48 (52) 33 91 200
 • Data zamieszczenia: 2019-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
  Adama Mickiewicza 15
  85-071 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48 (52) 33 91 100, fax. +48 (52) 33 91 200
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bydgoszcz.wody.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Osoba Prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa mycia zewnętrznego pojazdów RZGW w Bydgoszczy i jednostek organizacyjnych - powtórzenie procedury
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Usługa mycia zewnętrznego pojazdów RZGW w Bydgoszczy i jednostek organizacyjnych - powtórzenie procedury” Zamówienie zostało podzielone na 20 części. Część 1 Usługa mycia zewnętrznego pojazdów RZGW w Bydgoszczy dla RZGW w Bydgoszczy Część 2 Usługa mycia zewnętrznego pojazdów RZGW w Bydgoszczy dla ZZ w Inowrocławiu Część 3 Usługa mycia zewnętrznego pojazdów RZGW w Bydgoszczy dla NW w Bydgoszczy Część 4 Usługa mycia zewnętrznego pojazdów RZGW w Bydgoszczy dla NW w Inowrocławiu Część 5 Usługa mycia zewnętrznego pojazdów RZGW w Bydgoszczy dla NW w Żninie Cześć 6 Usługa mycia zewnętrznego pojazdów RZGW w Bydgoszczy dla NW w Więcborku Część 7 Usługa mycia zewnętrznego pojazdów RZGW w Bydgoszczy dla NW w Nakle nad Notecią Część 8 Usługa mycia zewnętrznego pojazdów RZGW w Bydgoszczy dla NW w Chodzieży Część 9 Usługa mycia zewnętrznego pojazdów RZGW w Bydgoszczy dla NW w Mogilnie Część 10 Usługa mycia zewnętrznego pojazdów RZGW w Bydgoszczy dla ZZ w Pile Część 11 Usługa mycia zewnętrznego pojazdów RZGW w Bydgoszczy dla NW w Drawsku Pomorskim Część 12 Usługa mycia zewnętrznego pojazdów RZGW w Bydgoszczy dla NW w Drezdenku Część 13 Usługa mycia zewnętrznego pojazdów RZGW w Bydgoszczy dla NW w Pile Część 14 Usługa mycia zewnętrznego pojazdów RZGW w Bydgoszczy dla NW w Strzelcach Krajeńskich Część 15 Usługa mycia zewnętrznego pojazdów RZGW w Bydgoszczy dla NW w Szczecinku Cześć 16 Usługa mycia zewnętrznego pojazdów RZGW w Bydgoszczy dla NW w Trzciance Część 17 Usługa mycia zewnętrznego pojazdów RZGW w Bydgoszczy dla NW w Tucznie Część 18 Usługa mycia zewnętrznego pojazdów RZGW w Bydgoszczy dla NW w Wałczu Część 19 Usługa mycia zewnętrznego pojazdów RZGW w Bydgoszczy dla NW w Wieleniu Część 20 Usługa mycia zewnętrznego pojazdów RZGW w Bydgoszczy dla NW w Złotowie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50112300-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną