Usługa polegająca na pielęgnacji, kosmetyce i utrzymaniu w należytym porządku drzew, krzewów, żywopłotów oraz kwiatów na terenie szpitala”

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-094 Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie
 • Telefon/fax: tel. 525 854 304 , fax. 525 854 076
 • Data zamieszczenia: 2019-06-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
  85-094 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 525 854 304, fax. 525 854 076
  REGON: 11260740000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jurasza.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa polegająca na pielęgnacji, kosmetyce i utrzymaniu w należytym porządku drzew, krzewów, żywopłotów oraz kwiatów na terenie szpitala”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pielęgnacji, kosmetyce i utrzymaniu w należytym porządku drzew, krzewów, żywopłotów oraz kwiatów na terenie szpitala, szczegółowo określonego w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ 2.2 Przedmiot zamówienia obejmuje 1 niepodzielną część. Oferta winna być pełna i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak i wymagania zawarte w punkcie 3 niniejszej specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77310000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną