Usługa wsparcia technicznego wraz z serwisem producenta na posiadane przez Zamawiającego urządzenia Cisco UCS wraz z podzespołami oraz bibliotekę taśmową wraz z podzespołami

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-064 Bydgoszcz, Chodkiewicza
 • Telefon/fax: tel. 523 419 100 , fax. 523 608 206
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
  Chodkiewicza 30
  85-064 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 419 100, fax. 523 608 206
  REGON: 34005769500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ukw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa wsparcia technicznego wraz z serwisem producenta na posiadane przez Zamawiającego urządzenia Cisco UCS wraz z podzespołami oraz bibliotekę taśmową wraz z podzespołami
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia technicznego wraz z serwisem producenta na posiadane przez Zamawiającego urządzenia Cisco UCS wraz z podzespołami (dotyczy części 2) oraz bibliotekę taśmową wraz z podzespołami (dotyczy części 1), szczegółowo określona w załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy)oraz w warunkach projektu Umowy przedstawionego w Rozdziale 3 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72611000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną