Usługi w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych dla Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-008 Bydgoszcz, Słowackiego
 • Telefon/fax: tel. 52 321 23 50, , fax. 52 321 23 50
 • Data zamieszczenia: 2019-06-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
  Słowackiego 7
  85-008 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 321 23 50, , fax. 52 321 23 50
  REGON: 00084239000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.amuz.bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych dla Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych dla Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy dla 35 dla Chóru Akademickiego. (Ilość może ulec zmniejszeniu do 31 biletów. Planowany wylot z Warszawy do Tokio w dniu 23.07.2019r.i powrót z Tokio do Warszawy w dniu 01.08.2019r.łącznie 9 dni z uwzględnieniem dni w których będą odbywały się przeloty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63512000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną