Usługa sprzątania pomieszczeń, parkingów i chodników w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy i podległych Placówkach Terenowych.

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-092 Bydgoszcz, ul. Leona Wyczółkowskiego
 • Telefon/fax: tel. 523 415 261 , fax. 523 415 781
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy
  ul. Leona Wyczółkowskiego 22
  85-092 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 415 261, fax. 523 415 781
  REGON: 12513262005110
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krus.gov.pl, zakładka: zamówienia publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa sprzątania pomieszczeń, parkingów i chodników w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy i podległych Placówkach Terenowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi sprzątania pomieszczeń, parkingów i chodników. 2. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy oraz w podległych Placówkach Terenowych w: Inowrocławiu, Sępólnie Krajeńskim, Świeciu, Żninie, Włocławku, Lipnie, Rypinie, Radziejowie, Aleksandrowie Kujawskim, Grudziądzu, Brodnicy, Golubiu-Dobrzyniu, Toruniu oraz Wąbrzeźnie. 3. Szczegółowy opis przedmiotu oraz wskazanie zakresu prac dla poszczególnych jednostek określa wzór umowy i jego załączniki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90911200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną