Usługa wsparcia technicznego i subskrypcji dla środowiska wirtualizacyjnego VMware

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-064 Bydgoszcz, Chodkiewicza
 • Telefon/fax: tel. 523 419 100 , fax. 523 608 206
 • Data zamieszczenia: 2019-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
  Chodkiewicza 30
  85-064 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 419 100, fax. 523 608 206
  REGON: 34005769500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ukw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa wsparcia technicznego i subskrypcji dla środowiska wirtualizacyjnego VMware
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia technicznego i subskrypcji dla środowiska wirtualizacyjnego VMware na jeden rok: 1))Basic Support Coverage Academic VMware vSphere 6.5/6.7 Enterprise Plus for 1 processor (numer kontraktu: 42416759 - 28 sztuk (CPU),łącznie 28 sztuk (CPU); 2) Basic Support Coverage Academic VMware vCenter Server 6.5/6.7 Standard for vSphere 6.5/6.7 (numer kontraktu: 42416759 - 2 sztuki, łącznie 2 sztuki vCenter Server); z zachowaniem ciągłości usługi wsparcia technicznego i subskrypcji do dnia 31 lipca 2020 roku (zakończenie kontraktu) dla oprogramowania, które Zamawiający nabył na podstawie odrębnych umów, na zasadach określonych w Umowie oraz ogólnych warunkach Producenta (wsparcie Producenta) dla określonych w poz. 1) oraz 2) typów kontraktów . Potwierdzenie uruchomienia kontraktów zostanie zrealizowane także za pośrednictwem strony www Producenta – http://vmware.com/ ; https://my.vmware.com/ (konto należące do Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego). Usługa gwarantować będzie ponadto możliwość legalnej aktualizacji oprogramowania – poz. 1 oraz 2 (poprzez stronę Producenta)) przez Zamawiającego w terminie objętym wsparciem (jeden rok). Zamawiający wymaga zrównania czasu wygasania usługi wsparcia technicznego i subskrypcji dla wszystkich licencji (włącznie z licencjami nabytymi w marcu bieżącego roku). Zamawiający wymaga, aby istniała możliwość z poziomu strony Producenta dowolnej modyfikacji ilościowej przypisanych do w/w kontraktów licencji do konkretnej wersji produktu (np. 6.7/6.5) [generowanie kluczy dla konkretnej wersji produktu w obrębie posiadanych w/w ilości CPU vSphere oraz wersji Vcenter Server] – procedura License downgrade / License upgrade. Zamawiający dopuszcza tym samym zmiany numerów kontraktów (oraz tworzenie osobnych kontraktów) w trakcie trwania przedmiotu umowy, tak, by osiągnąć w ramach posiadanych w/w ilości sztuk licencji (dla CPU vSphere oraz ilości licencji dla Vcenter Server) odpowiednią dla niego konfigurację wersji produktowej. Szczegółowe warunki świadczenia usługi zostały określone w Rozdziale 3 SIWZ – istotne dla stron postanowienia umowy (projekt umowy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72260000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną