Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości obiektów Straży Miejskiej w Bydgoszczy w roku 2020

Straż Miejska w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Straż Miejska w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-676 Bydgoszcz, ul. Leśna
 • Telefon/fax: tel. 52 5858748, 5858749 , fax. 52 5858771
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Straż Miejska w Bydgoszczy
  ul. Leśna 12
  85-676 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 5858748, 5858749, fax. 52 5858771
  REGON: 90009413000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.strazmiejska.bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości obiektów Straży Miejskiej w Bydgoszczy w roku 2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości obiektów Straży Miejskiej w Bydgoszczy w roku 2020 . Szczegółowy opis w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną