Świadczenie usługi transportu, prania i czyszczenia bielizny szpitalnej

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-030 Bydgoszcz, ul. Św. Floriana
 • Telefon/fax: tel. 052 052 3255654; 3255600 , fax. 052 3255664
 • Data zamieszczenia: 2019-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza
  ul. Św. Floriana 12
  85-030 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 052 3255654; 3255600, fax. 052 3255664
  REGON: 00097918800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsoz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi transportu, prania i czyszczenia bielizny szpitalnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi świadczenie usług pralniczych w zakresie prania, prasowania, maglowania, dezynfekcji i naprawy bielizny pościelowej, odzieży fasonowej ochronnej oraz innego rodzaju asortymentu przeznaczonego do prania (firany, zasłony, obrusy, itp.), czyszczenia chemicznego kocy, poduszek, które w szacunkowym asortymencie i ilościach zostały określone w załączonym formularzu cenowym, stanowiącym załącznik Nr 1a do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz usługa transportu w/w bielizny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98310000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną