WYKONANIE PRAC ZIEMNYCH, ZAŁADUNKU, TRANSPORTU I ROZŁADUNKU MATERIAŁÓW PODCZAS PRZEPROWADZANIA REMONRÓW TOROWISK TRAMWAJOWYCH WRAZ Z WYNAJEM SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO ŁAD. MIN. 12 T Z FUNKCJĄ WYWROTKI, WYPOSAŻONYM W HDS O UDŹWIGU MIN. 6 T ZE STEROWANIEM RADIOWYM

Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o.
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-153 Bydgoszcz, ul. Inowrocławska
 • Telefon/fax: tel. 523 249 449 , fax. 523 249 438
 • Data zamieszczenia: 2020-05-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o.
  ul. Inowrocławska 11
  85-153 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 249 449, fax. 523 249 438
  REGON: 91605784000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzk.bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE PRAC ZIEMNYCH, ZAŁADUNKU, TRANSPORTU I ROZŁADUNKU MATERIAŁÓW PODCZAS PRZEPROWADZANIA REMONRÓW TOROWISK TRAMWAJOWYCH WRAZ Z WYNAJEM SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO ŁAD. MIN. 12 T Z FUNKCJĄ WYWROTKI, WYPOSAŻONYM W HDS O UDŹWIGU MIN. 6 T ZE STEROWANIEM RADIOWYM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac ziemnych, załadunek, transport i rozładunek materiałów podczas przeprowadzania remontów torowisk tramwajowych w Bydgoszczy, wraz z wynajmem samochodu ciężarowego o ład. min. 12 t, z funkcją wywrotki, wyposażonym w HDS o udźwigu min. 6 t, ze sterowaniem radiowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną