Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie auli budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 zlokalizowanego przy ul. Staszica 4 w Bydgoszczy

Urząd Miasta Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Miasta Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka
 • Telefon/fax: tel. 0-52 32 88 157, 5858453 , fax. (052) 58 58 273, 5858833
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Bydgoszczy
  ul. Jezuicka 1
  85-102 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-52 32 88 157, 5858453, fax. (052) 58 58 273, 5858833
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie auli budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 zlokalizowanego przy ul. Staszica 4 w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie auli budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 zlokalizowanego przy ul. Staszica 4 w Bydgoszczy. Zakres inwestycji obejmuje miedzy innymi: wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami i obróbkami, prace rozbiórkowe i remontowe pomieszczenia strychu nad wykuszem, wykonanie gładzi wyremontowanego sklepienia auli (z zachowaniem „świadka architektonicznego”) wraz z montażem anemostatów, prace malarskie i sztukatorskie ścian i sufitu auli, konserwację malarstwa absydy, remont boazerii wraz z częściowym demontażem i wykonaniem izolacji, remont obudowy grzejników i balustrad empory, wymianę stolarki drzwiowej, rozbiórkę i montaż podłogi podestu, prace remontowe pomieszczenia korytarza i klatki schodowej wejścia na emporę i empory oraz z wymianą instalacji elektrycznej (przewodów wraz z osprzętem).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną