Wykonanie robót budowlanych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-168 Bydgoszcz, ul. Ujejskiego
 • Telefon/fax: tel. 052 3655352, 3655521, 3655296 , fax. 523 655 752
 • Data zamieszczenia: 2019-09-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
  ul. Ujejskiego 75
  85-168 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3655352, 3655521, 3655296, fax. 523 655 752
  REGON: 34051714500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biziel.umk.pl,

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im dr. Jana Biziela w Bydgoszczy polegających na remoncie Oddziału Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Usprawnienia Leczniczego Zakres robót objęty zamówieniem, min: Przygotowanie terenu pod budowę. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne. Roboty w zakresie usuwania gruzu. Betonowanie bez zbrojenia. Roboty w zakresie instalacji budowlanych. Roboty izolacyjne. Izolacja cieplna. Roboty murarskie. Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie. Tynkowanie. Roboty malarskie i szklarskie. Nakładanie powierzchni kryjących. Pokrywanie podłóg i ścian. Kładzenie płytek. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych. Roboty remontowe i renowacyjne. Posadzki elastyczne. Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. Roboty budowlane wykończeniowe. Roboty instalacyjne elektryczne. Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych. Roboty w zakresie opraw elektrycznych. Instalowanie oświetlenia. Instalacyjne roboty elektryczne. Instalowanie rozdzielni elektrycznych. Instalowanie systemów alarmowych i anten. Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych. Instalowanie infrastruktury i okablowania. Układanie kabli. Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego. Instalowanie linii telefonicznych. Instalowanie okablowania komputerowego. Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych. Instalacja wodno-kanalizacyjna, roboty sanitarne. Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego. Instalacja centralnego ogrzewania. Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Instalowanie gazów medycznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną