Wymiana drzwi p.poż. w piwnicy budynku Oddziału ZUS w Bydgoszczy przy ul. Św. Trójcy 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-224 Bydgoszcz, ul. Świętej Trójcy
 • Telefon/fax: tel. 523 418 308
 • Data zamieszczenia: 2020-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy
  ul. Świętej Trójcy 33
  85-224 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 418 308
  REGON: 17756000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana drzwi p.poż. w piwnicy budynku Oddziału ZUS w Bydgoszczy przy ul. Św. Trójcy 33
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wymiana drzwi p.poż. w piwnicy budynku Oddziału ZUS w Bydgoszczy przy ul. Św. Trójcy 33. Zakres robót: wymiana stolarki drzwiowej p.poż. w piwnicy; wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii II z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach z cegieł lub betonu; malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach; malowanie dwukrotne olejne bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian; wywiezienie starych drzwi samochodami skrzyniowymi; wpięcie drzwi do systemu p.poż. przy udziale firmy serwisującej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44221220-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną