Wymiana stolarki okiennej w jednostkach podlegających Izbie Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-950 Bydgoszcz, ul. Warmińskiego
 • Telefon/fax: tel. 52 5856100, , fax. 52 5842990
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
  ul. Warmińskiego 18
  85-950 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 5856100, , fax. 52 5842990
  REGON: 10211450800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana stolarki okiennej w jednostkach podlegających Izbie Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej w jednostkach podlegających Izbie Administracji Skarbowej w Bydgoszczy. 2.Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: demontaż istniejącej stolarki okiennej, dostawę i montaż nowej stolarki okiennej, roboty budowlane wykończeniowe. 3.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 4 części: 1)Część 1 – wymiana stolarki okiennej w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Toruniu; 2)Część 2 – wymiana stolarki okiennej w Drugim Urzędzie Skarbowym w Toruniu; 3)Część 3 – wymiana stolarki okiennej w Urzędzie Skarbowym w Grudziądzu; 4)Część 4 – wymiana stolarki okiennej w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Bydgoszczy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną