Zakup bezzałogowych statków powietrznych do celów szkoleniowych

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-796 Bydgoszcz, al. prof. S. Kaliskiego
 • Telefon/fax: tel. 52 374 92 61 , fax. 52 374 93 27
 • Data zamieszczenia: 2020-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
  al. prof. S. Kaliskiego 7
  85-796 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 374 92 61, fax. 52 374 93 27
  REGON: 00000168900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup bezzałogowych statków powietrznych do celów szkoleniowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa bezzałogowych statków powietrznych do celów szkoleniowych wraz z ubezpieczeniem Aero Casco na okres 12 miesięcy. Dostarczone bezzałogowe statki powietrzne oraz wyposażenie muszą być fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 r. Całość zamówienia została podzielona na 4 zadania. Zadanie nr 1: Dostawa BSP o 4 ramionach umożliwiających prowadzenie szkoleń UAVO/VLOS – 2 sztuki; Zadanie nr 2: Dostawa BSP posiadającego co najmniej 6 ramion umożliwiającego prowadzenie szkoleń UAVO/VLOS – 1 sztuka; Zadanie nr 3: Dostawa BSP posiadającego co najmniej 6 ramion umożliwiającego prowadzenie szkoleń UAVO/VLOS oraz UAVO/BVLOS - 1 sztuka; Zadanie nr 4: Dostawa BSP o 4 ramionach i konstrukcji składanej umożliwiającego prowadzenie szkoleń UAVO/VLOS – 1 sztuka. Szczegółowe parametry i warunki wykonania zamówienia opisano w załączniku nr 3 do SIWZ. Dostawa obejmuje: a. dostarczenie przez Wykonawcę BSP oraz wymaganego ubezpieczenia Aero Casco na własny koszt i ryzyko wraz z jego wniesieniem w miejsca wskazane przez Zamawiającego; b. przekazanie Zamawiającemu BSP na podstawie protokołu odbioru; protokół odbioru sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu po wykonanej dostawie; c. dostarczenie przez Wykonawcę wymaganego ubezpieczenia Aero Casco na okres 12 miesięcy w formie polisy ubezpieczeniowej obejmującej co najmniej BSP. Miejsce dostawy: Uniwersytet Technologiczno–Przyrodniczy w Bydgoszczy Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki ul. Kaliskiego 7 85-796 Bydgoszcz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34711200-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną