Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy – mieszczących się w Zespole Pałacowo – Parkowym w Ostromecku

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-056 Bydgoszcz, ul. Marcinkowskiego
 • Telefon/fax: tel. 52 32 55 540 , fax. 52 32 55 570
 • Data zamieszczenia: 2019-11-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
  ul. Marcinkowskiego 42718
  85-056 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 32 55 540, fax. 52 32 55 570
  REGON: 90221337000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mck-bydgoszcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Jednosta Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy – mieszczących się w Zespole Pałacowo – Parkowym w Ostromecku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1)Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego (zwanego dalej olejem opałowym) oraz załadowanie oleju opalowego do zbiorników magazynowych mieszczących się w Zespole Pałacowo – Parkowym w Ostromecku przy ul. Bydgoskiej 9, 86-070 Dąbrowa Chełmińska (obiekty: Kotłownia Pałacu Nowego, Kotłownia Pałacu Starego ). 2)Zakupiony olej opałowy będzie przeznaczony do centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. 3)Olej opałowy będący przedmiotem zamówienia powinien spełniać parametry dotyczące przetworów naftowych wg normy PN-C-96024:
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną