Zakup wraz z dostawą laboratoryjnych urządzeń chłodniczych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 85-067 Bydgoszcz, Jagiellońska
 • Telefon/fax: tel. +48525853698 , fax. +48525853692
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
  Jagiellońska 13-15
  85-067 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48525853698, fax. +48525853692
  REGON: 00000132400037
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cm.umk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą laboratoryjnych urządzeń chłodniczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą laboratoryjnych urządzeń chłodniczych w tym: 1) część 1 - lodówko-zamrażarka laboratoryjna – 3 szt. 2) część 2 - zamrażarka kriogeniczna – 1 szt. 3) część 3 - zamrażarka niskotemperaturowa – 1 szt. 2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 r. 4. Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia zamieszczono w: 1) dla części 1 - Załączniku nr 2A do SIWZ 2) dla części 2 - Załączniku nr 2B do SIWZ 3) dla części 3 - Załączniku nr 2C do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39711120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną